Πότε ένας μισθωτός δικαιούται αμοιβή εκτός έδρας; Παράδειγμα εκτός έδρας

1. Πότε ένας μισθωτός δικαιούται αμοιβή εκτός έδρας;2. Παράδειγμα

 

  • Σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος απασχολείται και διανυκτερεύει μακριά από την έδρα του, αμείβεται από τον εργοδότη όλα τα έξοδα που έχει και την ειδική ημερήσια αποζημίωση, εκτός από τον μισθό του.
  • Αν απασχολείται εκτός έδρας Κυριακή, νύχτα ή σε γιορτή αμοίβεται αναλόγως.
  • Ο μισθός δεν αλλάζει είτε εργάζεται στην έδρα του είτε εκτός.
  • Η αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση έχει στόχο να καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης του μισθωτού.
  • Η αποζημίωση αυτή είναι ίση προς 1 ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό.
  • Όταν στην εκτός έδρας εργασία, ο εργοδότης παρέχει στο μισθωτό τροφή τότε καταβάλλεται το 1/2 της αποζημίωσης.
  • Όταν στην εκτός έδρας εργασία, ο εργοδότης παρέχει στο μισθωτό στέγη τότε καταβάλλεται τα 4/5 της αποζημίωσης.
  • Όταν στην εκτός έδρας εργασία, ο εργοδότης παρέχει στο μισθωτό τροφή και στέγη τότε καταβάλλεται το 1/4 της αποζημίωσης.
  • Ο χρόνος μετάβασης ή επιστροφής στο τόπο εργασίας εκτός του ωραρίου δικαιούται πρόσθετη αμοιβή (Α.Κ. αρθ.649, 653). Κάθε απασχόληση εκτός ωραρίου αμείβεται.

 

Παράδειγμα:

Ένας μισθωτός αμείβεται με 1100€ το μήνα, βάση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι 850€ ο νόμιμος μισθός.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το 1/25 του μισθού είναι 44€ και 34€ αντίστοιχα.

Εκτός έδρας έλειπε για 5 μέρες μέσα στο ίδιο μήνα.

Για αεροπορικά εισιτήρια πλήρωσε 150€, για μετακινήσεις με ταξί 30€, και για διάφορα άλλα έξοδα μετακίνησης 20€.

Άρα ο μισθωτός θα πάρει:
Α) Έξοδα κίνησης
Αεροπορικά εισιτήρια 150€
Ταξί 30€
Έξοδα Μετακίνησης 20€
Σύνολο: 200 €

Β) Αποζημίωση εκτός έδρας (5 μέρες)
34 * 5 = 170 €
ΣΥΝΟΛΟ: 370€

 

Πηγή: Άρθρο Επιστημονικής Ομάδας Power-Tax