Το λογιστικό γραφείο TS2 αποτελεί την πλέον σημαντική πρόταση στον τομέα της παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ο Νικόλαος Σκόνδρας και οι συνεργάτες του, εγγυόνται την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια που χρειάζεστε σε μια εποχή που οι νόμοι κι οι διατάξεις στο φορολογικό πεδίο αλλάζουν συνεχώς, ενώ υπάρχει καθημερινή προσαρμογή στις οικονομικές εξελίξεις για να παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές, μισθολογικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.

Ο Νικόλαος Σκόνδρας, πτυχιούχος ανωτάτης Οικονομικής-Λογιστικής σχολής, βρίσκεται στο χώρο από το 1992 όντας πρωτοετής φοιτήτης, ενώ η τριμελής του ομάδα είναι καταρτισμένη και εκπαιδευμένη πάνω στις σύγχρονες απαιτήσεις τις Λογιστικής και Οικονομικής επιστήμης.

Το TS2 είναι η ολοκληρωμένη λύσησε σχέση με τον ανταγωνισμό κι απευθύνεται σε επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, κ.λ.π), σε ατομικές επιχειρήσεις (εμπορικά καταστήματα, βιοτεχνίες, ελεύθερους επαγγελματίες, καφέ, κ.λ.π) αλλά και σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναλαμβάνουμε τη συμμετοχή της επιχείρησής σας σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκης Ένωσης (Ε.Σ.Π.Α) βοηθώντας την επιχείρηση να αποκτήσει δωρεάν επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης.

Τέλος, απευθυνόμαστε και σε φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, συνταξιούχους κ.λ.π) για την παροχή φορολογικών συμβουλών, φοροτεχνικά, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων φορολογίας ακινήτων, κληρονομίες, δωρεές, γονικές παροχές κ.α.

Το ωράριο του λογιστικού μας γραφείου είναι 09.00-17.00, με το Νικόλαο Σκόνδρα να είναι συνεχώς στο πλευρό σας για τις απαραίτητες συμβουλές. Στόχος μας είναι η παροχή υψηλοτάτου επιπέδου λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών προς όφελος του πελάτη σε ανταγωνιστικές τιμές.