ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Εταιρεία

ΑΦΜ: 800488156

ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΛΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:125175943000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΚΡΟΣ ΓΥΑΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2645095533

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΗΛΙΑΝΘΟΣ

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022