ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Εταιρεία

ΑΦΜ: 800488156

ΔΟΥ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:125175943000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ