ΑΚΤΟΝΤΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

Εταιρεία

ΑΚΤΟΝΤΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

ΑΦΜ: 801469637

ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 157500601000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΗΣ 31 12 2021