ΑΛΕΞΠΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

Εταιρεία

ΑΦΜ: 800904107

ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 144572503000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ISOLOGISMOS-2017
  • ISOLOGISMOS-2018
  • ISOLOGISMOS-2019
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022