ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εταιρεία

ΑΦΜ: 800323915

ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:116113103000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΑΚΙΖΑ 0. ΚΟΡΩΠΗ/p>

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022