25 Οκτωβρίου, 2016

E9: Tι ορίζεται ως ημιτελές κτίσμα και τι ως κενό

Ημιτελές θεωρείται ένα κτίσμα, το οποίο βρίσκεται μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης ανά κατηγορία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις περί ΑΠΑΑ. Κτίσμα, […]