Αύξηση 1,1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των φορολογικών εσόδων

Υπέρβαση του στόχου των φορολογικών εσόδων κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ αλλά και σαφές ενδείξεις ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν βγάζουν την χρονιά χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση, καταγράφουν τα τελικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

AdTech AdΕιδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
 • 1. Στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%
 • 2. Στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 18,4%
 • 3. Στους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 191 εκατ. ευρώ ή 16,0%,
 • 4. Στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4,8%
 • 5. Στο ΦΠΑ καπνού κατά 36 εκατ. ευρώ ή 7,3%,
 • 6. Στο ΦΠΑ λοιπών κατά 435 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
 • 7. Στο φόρο ασφαλίστρων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,9%
 • 8. Στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 48 εκατ. ευρώ ή 59,8%
 • 9. Στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 106 εκατ. ευρώ ή 5,0%
 • 10. Στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 16,4%
 • 11. Στους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 303 εκατ. ευρώ ή 92,4%
 • 12. Στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 179 εκατ. ευρώ ή 128,4%

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 83 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
 • β) Φόροι στην περιουσία κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,7%.
 • γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 11,8%,
 • δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
 • ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 168 εκατ. ευρώ ή 44,3%,
 • στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 11,1%,
 • ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 117 εκατ. ευρώ ή 58,5%,
 • η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.
 • θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 73 εκατ. ευρώ, ή 50,9%.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού όπου περιλαμβάνονται και τα έσοδα του ΠΔΕ, έφτασε τα 37,82 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 514 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού όπου δεν περιλαμβάνεται το πΔΕ αλλά περιλαμβάνονται τα μη φορολογικά έσοδα, έφτασαν τα 35,25 δις ευρώ, αυξημένα κατά 1.483 εκατ. ευρώ ή 4,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (2.17 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έφτασα τα 2,58 δις ευρώ, μειωμένα κατά 969 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,88 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 242 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 115 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (358 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 508 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πρόβλημα με τα ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλο πρόβλημα σ τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων καταγράφει ο προϋπολογισμός για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου με τον ΟΑΕΕ να έχει εξαντλήσει τρεις μήνες πριν το τέλος του χρόνου την κρατική χρηματοδότηση φτάνοντας σε απορρόφηση το 100,1% το ΙΚΑ να βρίσκεται στο 84% ενώ σε πιο ισορροπημένη κατάσταση βρίσκεται ο ΟΓΑ (76,4 %).

Το ασφαλιστικό κεφάλαιο Αλληλεγγύης των γενεών θα πρέπει να περιμένει μέχρι και το τέλος του χρόνου για να χρηματοδοτηθεί με τα 470 εκ ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός, αφού με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου δεν είχε μπει ούτε ένα ευρώ.

Κατά τα λοιπά για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 37,23δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (40,33 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34,55 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,47 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,9 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 525 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 315 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 66 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 28 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 46 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2.68 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,25 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 328 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 373 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 74 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 509 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 254 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 5,.44 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,1 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ.

Πηγή: news247.gr