20 Οκτωβρίου, 2016

Άρθρο: Αμοιβή εκτός έδρας; Πότε ένας μισθωτός δικαιούται αμοιβή εκτός έδρας; Παράδειγμα εκτός έδρας

1. Πότε ένας μισθωτός δικαιούται αμοιβή εκτός έδρας;2. Παράδειγμα   Σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος απασχολείται και διανυκτερεύει μακριά από την έδρα του, αμείβεται από τον […]