ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Εταιρεία

ΑΦΜ:

ΔΟΥ: 801081446

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 148636602000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022