ΠΡΩΤΥΠΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ DEMICO Α.Ε.

Εταιρεία

ΑΦΜ: 094495145

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123669301000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ ΤΚ:19001 ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2299401006

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL: demicoae@gmail.com

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022