ΕΠΑΥΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE

Εταιρεία

ΑΦΜ: 801543590

ΔΟΥ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 158836617000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 2021
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 21_10_2021