26 Οκτωβρίου, 2016

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για…

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος […]
26 Οκτωβρίου, 2016

Τι κάνουν εταιρείες για να αποφύγουν τις συνέπειες λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Μετά από ερώτηση του βουλευτή Γ. Αμυρά σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 για την αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές εταιρειών, το Υπουργείο […]
26 Οκτωβρίου, 2016

Τι ισχύει με το ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής διακοπής εργασιών

Σε περίπτωση παύσης εργασιών, πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω υποχρεώσεις: υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο […]
25 Οκτωβρίου, 2016

E9: Tι ορίζεται ως ημιτελές κτίσμα και τι ως κενό

Ημιτελές θεωρείται ένα κτίσμα, το οποίο βρίσκεται μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης ανά κατηγορία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις περί ΑΠΑΑ. Κτίσμα, […]