Μεγάλες επιβαρύνσεις σε εταίρους ΕΠΕ και μέλη ΔΣ ΑΕ με το νέο ασφαλιστικό

Στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» μίλησε ο ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. την περασμένη εβδομάδα για το θέμα του υπολογισμού των εισφορών στις περιπτώσεις των κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιριών.

Ο ο κ. Τσακίρης υποστήριξε ότι με βάση τον νέο νόμο του ασφαλιστικού οι εισφορές θα υπολογίζονται πάνω στο ποσό των κερδών των κεφαλαιουχικών εταιριών.

– «Τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν μετοχές πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα πληρώνουν εισφορές με βάση τα κέρδη που έχει η εταιρία.Το ποσοστό που έχουν στα κέρδη της εταιρίας. Εάν έχουν ποσοστό 50% θα πληρώνουν με βάση αυτό. Θα επιμερίζονται τα κέρδη του με βάση το ποσοστό του που έχει στο μετοχικό κεφάλαιο θα πληρώνει το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών» ανέφερε ο διοικητής του Ο.Α.Ε.Ε. για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων.

– Για τους εταίρους Ε.Π.Ε. με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από την συμμετοχή τους στην εταιρία.

– Για τον διαχειριστή και μέλος εταιρίας Ι.Κ.Ε., με βάση το εισόδημά του.

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα έως σήμερα και με βάση τις διατάξεις τα άρθρα 38 και 39 του ν.4387/2016, υποχρέωση ασφάλισης μεταξύ άλλων έχουν και οι εξής:

– Οι εταίροι των προσωπικών εταιριών (παρ 2 άρθρου 39)
– Τα μέλη των εταιριών Ε.Π.Ε. (παρ.7 άρθρου 39)
– Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων (παρ.7 άρθρου 39)
– Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον (παρ.7 άρθρου 39)
– Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (παρ.7 άρθρου 39)

Για τα ανωτέρω πρόσωπα ο υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται ως εξής:

► Εταίροι Ο.Ε. – Ε.Ε.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει βάσει των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή (αναφέρεται ήδη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4387/2016).

► Εταίροι Ε.Π.Ε.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν.

► Μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών με συμμετοχή στο κεφάλαιο άνω του 3%.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια στα διανεμόμενα κέρδη. Σε περίπτωση μη διανομής κερδών ή ζημιών θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση το ελάχιστο πλαφόν.

► Διαχειριστής Ι.Κ.Ε.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει με βάση τις αμοιβές που λαμβάνει.

Επιπροσθέτως —διατηρώντας την επιφύλαξη που προαναφέραμε— ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλουν και τα μέλη του Δ.Σ. με καθόλου συμμετοχή ή με συμμετοχή κάτω του 3% στο μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε., εφόσον λαμβάνουν αμοιβές και ανεξαρτήτως της περιοδικότητας με την οποία αυτές καταβάλλονται.

■ Συμπέρασμα

Εφόσον η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπ. Εργασίας επιβεβαιώσει τα ανωτέρω, οι επιβαρύνσεις για ορισμένες κατηγορίες μελών/εταίρων/μετόχων και μελών διοικητικού συμβουλίου θα είναι υπέρογκες. Θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν σαφή όλα τα ανωτέρω.

Πηγή: Taxheaven