ΤΡΙΗΡΗΣ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ

Εταιρεία

ΑΦΜ: 800963390

ΔΟΥ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:14585833800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολλωνία 0. Μήλος Κυκλάδες

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Δημοσιεύσεις:

  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
  • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΗΣ